56553750 firmapost@botnen.no

Om oss

Botnen Entreprenør AS

Vi er ei allsidig verksemd innan bygg og anlegg, trevareproduksjon og sal av byggevarer.

Verksemda vart etablert i 1947 av Byggmeister Bjarne Mo. Noverande eigar Runar Botnen overtok i 1994. Verksemda er ein av dei største innan bygg og anlegg i Kvam Herad. Omsetnaden er på ca. 35 mill. kroner pr. år.

Geografisk område er Kvam Herad og nabokommunar.

Hovedkontor og butikk ligg i Sandvenhagen, Gamle Dalavegen 90 i Norheimsund. Trevarefabrikken vår ligg på Mo i Steinsdalen, Movegen 10. ( Nabo til Shell-stasjonen )

Vi tilbyr:

Trelast kvit og impregnert
Plateprodukt (spon , gips, parkett , etc…)
Isolasjonsprodukt (Glava , isopor etc…)
Armering og produkt i samband med betongarbeid.
Dører og vindauge i furu
Garasjeportar
Div. (låser, beslag, skruer, spiker osv…)

Velkommen!

Ta kontakt!

Gamle Dalavegen 90, 5602 Norheimsund

+47 56 55 37 50

firmapost@botnen.no

    Åpningstider

    Mandag – Fredag
    07.30 – 16.00

    Torsdag
    07.00 – 17.00